Ponuka prác :

   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

   Výstavbu rodinných domov

   Výstavbu stavieb na kľúč

   Rekonštrukcie stavieb - prestavby, nadstavby, opravy a nátery fasád, výmena krovu a

            strešnej krytiny, konštrukcie zo sádrokartónu, obklady, dlažby, plávajúce podlahy, nátery a

            maľby, atď.

   Zateplenie budov

   Búracie práce

   Zámková dlažba, spevnené plochy a parkoviská

   Pokrývačské, tesárske a klampiarské práce

   Prostredníctvom dodávateľov ponúkame elektroinštalačné, vodoinštalačné,

            plynoinštalačné a kúrenárske práce.